ฉะนั้น

ภาษาอังกฤษ


conj therefore
ความหมายเหมือนกับ: เพราะฉะนั้น , โดยเหตุนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: in consequence , there by , thereupon , thence , hence , thus , as