ฉบับร่าง

ภาษาอังกฤษ


n draft
คำอธิบาย: ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
หน่วยนับ: ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: early version , preliminary outline
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย
adj draft
คำอธิบาย: ที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: draught
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมมีมติให้จัดทำกฎหมายฉบับร่างขึ้นมาก่อน แล้วจึงแก้ไขตามสมควรภายหลัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top