จ.ศ.

ภาษาอังกฤษ


n Thai lesser era
คำอธิบาย: ศักราชน้อย ตั้งขึ้นภายหลังมหาศักราช เป็นศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
ความหมายเหมือนกับ: จุลศักราช
n Thai minor era
คำอธิบาย: ศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
ความหมายเหมือนกับ: จุลศักราช , ศักราชน้อย
ตัวอย่างประโยค: วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน7 ปีวอก จัตวาศก จ.ศ.1294