จ.

ภาษาอังกฤษ


n province
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัด