จ๋า

ภาษาอังกฤษ


end yes
คำอธิบาย: คำขานรับเพื่อแสดงความอ่อนหวาน
ความหมายเหมือนกับ: ขา , คะ , จ้ะ , ค่ะ