จ๋อย

ภาษาอังกฤษ


adv really
คำอธิบาย: คำแต่งคำ เหลือง หรือ หวาน ให้รู้ว่าเหลืองหรือหวานจริงๆ
ความหมายเหมือนกับ: มาก , จริงๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely , exceedingly
ตัวอย่างประโยค: ความรักของหนุ่มสาวคู่นี้กำลังหวานจ๋อย