จ๋อย

ภาษาอังกฤษ


adv really
คำอธิบาย: คำแต่งคำ เหลือง หรือ หวาน ให้รู้ว่าเหลืองหรือหวานจริงๆ
ความหมายเหมือนกับ: มาก , จริงๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely , exceedingly
ตัวอย่างประโยค: ความรักของหนุ่มสาวคู่นี้กำลังหวานจ๋อย

คำที่มี "จ๋อย" ในคำ


หน้าจ๋อย v pale
คำอธิบาย: มีสีหน้าสลด, มีสีหน้าซีดเซียว
ความหมายเหมือนกับ: หน้าสลด , จ๋อย
คำตรงข้าม: หน้าระรื่น , หน้าบาน
ตัวอย่างประโยค: เขาหน้าจ๋อย เมื่อแม่ไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวกับเพื่อนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top