จ๋อ

ภาษาอังกฤษ


n monkey
คำอธิบาย: คำที่ใช้เรียกลิงหรือเด็กที่ซนอย่างลิง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ลิง , อ้ายจ๋อ
คำที่เกี่ยวข้อง: chimp , ape