จ๊ะเอ๋

ภาษาอังกฤษ


n name of a children´s game
คำอธิบาย: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ที่ผู้หนึ่งโผล่หน้าหรือเปิดหน้า แล้วพูดว่า จ๊ะเอ๋ กับอีกผู้หนึ่งซึ่งมักจะเป็นเด็ก