จ้ำเบ้า

ภาษาอังกฤษ


v fall down
คำอธิบาย: อาการที่ก้นกระแทกพื้นลุกไม่ขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: strike
ตัวอย่างประโยค: ไอ้พันกุมท้องหัวเราะแต่หัวเราะไม่ทันสุดเสียงก็ก้นจ้ำเบ้าลงกับพื้น