จ้ำจี้จ้ำไช

ภาษาอังกฤษ


v prod
คำอธิบาย: พูดหรือสอนซ้ำๆ ซากๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: urge , encourage , poke , incite
ตัวอย่างประโยค: ภรรยาของเขาจ้ำจี้จ้ำไชให้เขาไปหางาน
adv repeatedly
ความหมายเหมือนกับ: ซ้ำๆ ซากๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: again and again
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายของเขาไม่ค่อยเชื่อฟัง ต้องให้พ่อแม่คอยพูดจ้ำจี้จ้ำไชตลอดเวลา