จ้ำจี้

ภาษาอังกฤษ


n a kind of children´s game
คำอธิบาย: การเล่นชนิดหนึ่งของเด็ก
ตัวอย่างประโยค: เด็กเล็กๆ มักจะชอบเล่นจ้ำจี้กันทุกคน