จ้ำ

ภาษาอังกฤษ


n bruise
หน่วยนับ: จ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: รอยช้ำ , รอยฟกช้ำดำเขียว
คำที่เกี่ยวข้อง: contusion
ตัวอย่างประโยค: พรายย้ำมีลักษณะเป็นจ้ำๆ สีม่วง มีอาการคันด้วย
v speed up
คำอธิบาย: อาการที่ทำเร็วๆ ถี่ๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: hasten , hurry up
คำตรงข้าม: เอื่อย
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาเอวบางร่างเล็กจึงเดินได้คล่อง เมื่อออกเดินก็จ้ำเอาจ้ำเอา