จ้าน

ภาษาอังกฤษ


adv intensely
ความหมายเหมือนกับ: จัด , มาก , ยิ่ง , นัก , จัดจ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: considerably , exceedingly , extremely