จ้างวาน

ภาษาอังกฤษ


v hire
คำอธิบาย: ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้
ความหมายเหมือนกับ: จ้าง , ว่าจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: employ
คำตรงข้าม: รับจ้าง
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย