จ้า

ภาษาอังกฤษ


v be bright
ความหมายเหมือนกับ: จัด , แรง
คำที่เกี่ยวข้อง: be strong , be brilliant
ตัวอย่างประโยค: แสงไฟจ้าแบบนี้ ถ้ามองนานๆ ทำให้สายตาเสียได้