จ้อย

ภาษาอังกฤษ


adv incessantly
ความหมายเหมือนกับ: คล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: endlessly , continuously , unendingly
ตัวอย่างประโยค: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน
v be tiny
ความหมายเหมือนกับ: เล็ก , กระจ้อยร่อย , น้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be small , be little , be diminutive
คำตรงข้าม: โต , ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: อย่ากังวลไปเลย เรื่องแค่นี้จ้อยมาก