จ้องเขม็ง

ภาษาอังกฤษ


v stare at
คำอธิบาย: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
ความหมายเหมือนกับ: ถมึงทึง , ถลึงตา , ขึงตา
คำที่เกี่ยวข้อง: gaze at , goggle at , gawk at , gape at
ตัวอย่างประโยค: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา