จ้องมอง

ภาษาอังกฤษ


v stare
คำอธิบาย: เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
ความหมายเหมือนกับ: จ้อง , เพ่งมอง , มองดู , จ้องดู
คำที่เกี่ยวข้อง: gaze , look at
ตัวอย่างประโยค: เจ้าตูบจ้องมองเจ้านายของมันไม่คลาดสายตา เมื่อนายของมันข้ามถนน