จ้องท่า

ภาษาอังกฤษ


v guard
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งการ์ด , ตั้งท่า