จ้องตา

ภาษาอังกฤษ


v make eye contact
ความหมายเหมือนกับ: มองตา
คำที่เกี่ยวข้อง: meet someone´s eyes , look someone in the eyes