จ้องจับผิด

ภาษาอังกฤษ


v watch attentively for a mistake
คำอธิบาย: คอยสังเกตเพื่อจับความผิดของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: คอยจับผิด , จับผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: be a watchdog
ตัวอย่างประโยค: ทั้งหูและตาของเถ้าแก่นั้น เหมือนจะคอยจ้องจับผิดเด็กลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา