จ้อกแจ้ก

ภาษาอังกฤษ


adv noisily
คำอธิบาย: เสียงของคนมากๆ ที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้ศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: เสียงดัง , อึกทึก
คำที่เกี่ยวข้อง: loudly
คำตรงข้าม: เงียบ
ตัวอย่างประโยค: ตอนครูยังไม่เข้าห้อง เด็กคุยกันจ้อกแจ้กเลย