จ้อ

ภาษาอังกฤษ


v talk
คำอธิบาย: อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก
คำที่เกี่ยวข้อง: babble , chat
ตัวอย่างประโยค: พวกคุณน่ะมันดีแต่ปาก จ้อกันสะบั้นหั่นแหลก อย่าให้เบื้องบนท่านต้องกำราบมาอีกล่ะ