จ้วงจาบ

ภาษาอังกฤษ


v be insulting
คำอธิบาย: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา
ความหมายเหมือนกับ: จาบจ้วง , อาจเอื้อม , ล่วงเกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be insolent , be disrespectful , be offensive
ตัวอย่างประโยค: ผมปล่อยให้เขาจ้วงจาบกันด้วยอารมณ์ที่พล่านเดือด