จ้วง

ภาษาอังกฤษ


v stab
คำอธิบาย: กิริยาที่ตีหรือฟันสุดแขน
ความหมายเหมือนกับ: ฟัน , ตี
คำที่เกี่ยวข้อง: pierce , cut , hit , beat
ตัวอย่างประโยค: ขโมยจ้วงเขาเสียหลายแผล