จ่าหวัก

ภาษาอังกฤษ


n spoon
คำอธิบาย: เครื่องใช้ตักข้าวและแกง ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี
หน่วยนับ: เล่ม, อัน
ความหมายเหมือนกับ: จวัก , ตวัก , จ่า