จ่ายไฟ

ภาษาอังกฤษ


v turn on the power
คำอธิบาย: เปิดให้กระแสไฟฟ้าไหล
คำตรงข้าม: ตัดไฟ
ตัวอย่างประโยค: การไฟฟ้าประกาศตัดไฟหลังช่วงเที่ยงคืน และจะจ่ายไฟอีกครั้งเวลา 6.00 น.