จ่ายแจก

ภาษาอังกฤษ


v distribute
คำอธิบาย: ให้ทั่วไปเป็นจำนวนมาก
ความหมายเหมือนกับ: แจกจ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: allot , divide
ตัวอย่างประโยค: นายอำเภอและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของไปจ่ายแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม