จ่ายแจก

ภาษาอังกฤษ


v distribute
คำอธิบาย: ให้ทั่วไปเป็นจำนวนมาก
ความหมายเหมือนกับ: แจกจ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: allot , divide
ตัวอย่างประโยค: นายอำเภอและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของไปจ่ายแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

คำที่มี "จ่ายแจก" ในคำ


จำหน่ายจ่ายแจก v distribute
ความหมายเหมือนกับ: แจก , จ่ายแจก , แจกจ่าย
ตัวอย่างประโยค: รัฐมีนโยบายที่จะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่มีที่ดินมากมาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ที่มีที่ดินน้อย

การจ่ายแจก n distribution
ความหมายเหมือนกับ: การปัน , การจ่ายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top