จ่ายเงิน

ภาษาอังกฤษ


v pay
ความหมายเหมือนกับ: ซื้อ
v pay for
v pay down
ความหมายเหมือนกับ: ชำระเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: deposit a sum of money , make a monetary deposit , leave a deposit , leave money as a deposit
คำตรงข้าม: รับเงิน
v pay
ความหมายเหมือนกับ: ให้เงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: spend
คำตรงข้าม: รับ
v pay