จ่ายหนี้

ภาษาอังกฤษ


v settle
ความหมายเหมือนกับ: ชำระหนี้ , ใช้หนี้ , ใช้หนี้ใช้สิน
คำที่เกี่ยวข้อง: pay a debt , disburse , repay
ตัวอย่างประโยค: บิดาของเขาจะจ่ายหนี้ให้เขา โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องอุปสมบท
v settle
ความหมายเหมือนกับ: ชำระหนี้ , ใช้หนี้ , ใช้หนี้ใช้สิน
คำที่เกี่ยวข้อง: pay a debt , disburse , repay
ตัวอย่างประโยค: บิดาของเขาจะจ่ายหนี้ให้เขา โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องอุปสมบท