จ่ายล่วงหน้า

ภาษาอังกฤษ


v deposit
คำอธิบาย: ให้ก่อนที่จะถึงกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: ให้ล่วงหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: pay in advance
คำตรงข้าม: จ่ายย้อนหลัง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของบ้านเช่าให้เราจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน