จ่ายตลาด

ภาษาอังกฤษ


v go marketing
คำอธิบาย: ไปซื้อกับข้าวที่ตลาด
ความหมายเหมือนกับ: จ่ายกับข้าว , ซื้อกับข้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: do marketing , do shopping
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบไปจ่ายตลาดกับคุณแม่ในวันเสาร์อาทิตย์