จ่ายค่าจ้าง

ภาษาอังกฤษ


v pay wages
คำที่เกี่ยวข้อง: pay salaries
คำตรงข้าม: รับเงินเดือน