จ่ายค่าจ้าง

ภาษาอังกฤษ


v pay wages
คำที่เกี่ยวข้อง: pay salaries
คำตรงข้าม: รับเงินเดือน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top