จ่ายของ

ภาษาอังกฤษ


v shop for
ความหมายเหมือนกับ: จับจ่าย , ซื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: do shopping , go shopping
คำตรงข้าม: ขายของ