จ่ายกับข้าว

ภาษาอังกฤษ


v shop for food
คำอธิบาย: ซื้อสิ่งต่างๆ ที่จะนำมาปรุงเป็นกับข้าว เช่น ผักสด เนื้อหมู เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: จ่ายตลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: buy food , do the shopping
ตัวอย่างประโยค: น้องไปช่วยแม่จ่ายกับข้าวที่ตลาดหน้าปากซอย