จ่าฝูง

ภาษาอังกฤษ


n leader in a herd
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้าฝูง , ผู้นำฝูง
ตัวอย่างประโยค: ลูกสุนัขนั้น ว่ากันว่าถ้าในครอกเดียวกันที่มีตัวผู้ล้วน ตัวที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นจ่าฝูง