จ่าปี่

ภาษาอังกฤษ


n person who plays flute
คำอธิบาย: คนเป่าปี่ประกอบกลองชนะ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: chief fife , chief oboe