จ่ากลอง

ภาษาอังกฤษ


n chief drummer
คำอธิบาย: คนตีกลองนำกลองชนะ
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: กลองนำ