จ่อม

ภาษาอังกฤษ


v grovel
คำอธิบาย: ฟุบ, หมอบ, (ใช้แก่สัตว์ เช่น โค กระบือ)
คำที่เกี่ยวข้อง: crouch , lie down
v sit
คำอธิบาย: หย่อนลง, วางลง
คำที่เกี่ยวข้อง: lower , take a seat , bring somebody/something down
ตัวอย่างประโยค: เก้าอี้สกปรกอย่างนี้ ฉันจ่อมก้นไม่ลงหรอก