จ่อคิว

ภาษาอังกฤษ


v queue up
คำอธิบาย: รอลำดับอย่างกระชั้น
ตัวอย่างประโยค: นายไพบูลย์จ่อคิวโครงการที่รอขึ้นเขียงพิจารณา