จ่อคอหอย

ภาษาอังกฤษ


v point at someone´s throat
คำอธิบาย: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: almost touch the throat
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้
v force something down somebody´s throat
คำอธิบาย: บังคับให้กระทำอย่างยากจะหลีกเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนน้อย เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่ได้จ่อคอหอยเหมือนเกาหลีและญี่ปุ่น