จู๋

ภาษาอังกฤษ


adv very short
คำอธิบาย: หดตัวเข้าไปมาก
ความหมายเหมือนกับ: สั้นมาก
ตัวอย่างประโยค: เธอนุ่งกระโปรงสั้นจู๋เผยลำขาขาวงามจนผมอดที่จะลดสายตามองไม่ได้