จู้จี้จุกจิก

ภาษาอังกฤษ


v be fussy
คำอธิบาย: บ่นว่าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พร่ำไปเพราะไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: จู้จี้ขี้บ่น , จุกจิกจู้จี้
คำที่เกี่ยวข้อง: be choosy , be picky , be fastidious
ตัวอย่างประโยค: เธอจู้จี้จุกจิกกับลูกๆ ของเธอมากเกินไปจนพวกเขารำคาญกันหมดแล้ว
adj fussy
คำอธิบาย: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ
ความหมายเหมือนกับ: จู้จี้ขี้บ่น , จุกจิกจู้จี้
คำที่เกี่ยวข้อง: fastidious , choosy , nit-picking , picky , finicky , pernickety
ตัวอย่างประโยค: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา