จู้จี้ขี้บ่น

ภาษาอังกฤษ


v be fussy
ความหมายเหมือนกับ: จุกจิกจู้จี้
คำที่เกี่ยวข้อง: be choosy , be picky , be fastidious
adj fussy
ความหมายเหมือนกับ: จุกจิกจู้จี้
คำที่เกี่ยวข้อง: fastidious , choosy , nit-picking , picky , finicky , pernickety