จู้จี้

ภาษาอังกฤษ


v grumble
คำอธิบาย: รบกวนเพราะไม่ถูกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: complain , to be fussy , over-particular
ตัวอย่างประโยค: ท่านเคยบ่นกับผมบ่อยๆ ว่าทำงานกับคนแก่ก็จู้จี้ยังงี้แหละ