จู่ๆ

ภาษาอังกฤษ


adv unexpectedly
คำอธิบาย: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: โดยกระทันหัน , ทันทีทันใด
คำที่เกี่ยวข้อง: suddenly , abruptly
ตัวอย่างประโยค: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top