จู่โจม

ภาษาอังกฤษ


v attack
คำอธิบาย: เข้ากระทำการโดยไม่ให้รู้ตัว
ความหมายเหมือนกับ: โจมตี , รุกราน , เล่นงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: burst into , intrude , assault
ตัวอย่างประโยค: เมื่อตอนชุมนุมประท้วงผมเคยถูกตำรวจจู่โจมเข้าจับถึงกับต้องกระโดดหน้าต่างหนี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top