จู่

ภาษาอังกฤษ


v rush to
คำอธิบาย: กรากหรือรี่เข้าใส่โดยไม่รู้ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: move in suddenly , take by , surprise , straight to , directly to
ตัวอย่างประโยค: เขาจู่เข้ามาหาผมโดยไม่ทันตั้งตัว