จูบ

ภาษาอังกฤษ


v kiss
คำอธิบาย: เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่
ความหมายเหมือนกับ: จุมพิต
ตัวอย่างประโยค: คนชาวตะวันออกไม่จูบกันในที่สาธารณะ
n kiss
คำอธิบาย: กริยาที่เอาจมูกหรือปากสัมผัสแสดงความรักหรือความใคร่
ความหมายเหมือนกับ: จุมพิต
ตัวอย่างประโยค: เขาทวงจูบเป็นรางวัล