จูงใจ

ภาษาอังกฤษ


v persuade
คำอธิบาย: ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม
ความหมายเหมือนกับ: ล่อใจ , ชักชวน , หว่านล้อม , ชักนำ , ชักพา
คำที่เกี่ยวข้อง: induce , persuade , influence
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันการฝากเงินกับแบงก์มีดอกเบี้ยไม่จูงใจ คนจึงต้องหันไปลงทุนทางด้านอื่น